En poursuivant votre navigation sur https://idonatefor.cancer.be vous acceptez l'utilisation de cookies et autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement nominal du site web (par exemple maintenir votre connexion).

Fermer

Beeldje bij Beeldje

par Stichting tegen Kanker

280 €

collectés sur 1 €

28000%

Projet
terminé

9

contributeurs

Partager cette page de collecte

Le projet
Les contributeurs
Commentaires

‘Beeldje bij beeldje’ is een solidariteitsactie waarbij de verbondenheid tussen kankerpatiënten en de maatschappij centraal staat. Voor elke naam die wordt opgegeven, loopt kankeronderzoeker Johan Swinnen een eindje en wordt een kleien beeldje bijgezet in een etalage in Leuven. Zo ontstaat een groot symbool van verbondenheid. 

Tijdens zijn tocht zet Johan een aantal projecten in de kijker, waaronder de Grants Fysieke Activiteit en de Grants Beauty van Stichting tegen Kanker. Uw gift is heel welkom in de strijd tegen kanker. Dankuwel!

----

Twee jaar na ’Post voor Compostela’, onderneemt kankeronderzoeker Johan Swinnen een nieuwe looptocht. “Elke dag weer ontmoet ik mensen met hun eigen verhaal. Verhalen van kankerpatiënten vol moed, geloof en kracht, maar ook van aftakeling, eenzaamheid en verlies. Vele verhalen kleven aan mijn huid. Hoewel ik mezelf beloofde nooit meer ‘iets zots’ te doen, groeide de nood om opnieuw mijn loopschoenen aan te trekken. Een beetje voor mezelf, maar vooral voor al die mensen uit die verhalen.”

Centraal in deze tocht staat de verbondenheid tussen mensen, in het bijzonder kankerpatiënten en zij die om hen geven. Kleine beeldjes, gemaakt van klei, symboliseren deze verbondenheid. Wie dat wil, kan een beeldje aan iemand opdragen waardoor het een naam krijgt. Voor elk beeldje zal Johan een eindje lopen. Zo verbindt hij de namen met elkaar en zet hij zijn tocht verder, ‘Beeldje bij beeldje’.

Johan wil elke dag tot 100 km lopen. Zijn eindbestemming blijft nog onbekend en hangt af van het aantal opgedragen beeldjes. Alle beeldjes worden met de armpjes tegen elkaar samen gezet, ‘beeldje bij beeldje’, in een etalage in Leuven. Zo ontstaat één groot symbool van verbondenheid. Na de tocht worden de beeldjes bezorgd aan wie ze opgedragen werden.

Meer info op de website www.beeldjebijbeeldje.be of op de Facebookpagina van het project.

Voir tout

07/09/2019

Viviane De Ridder

60 €

Volhouden !

07/09/2019

John Esseldeurs

40 €

06/09/2019

Petra De Bie

60 €

06/09/2019

Edigne Rommens

10 €

06/09/2019

Lea Rodeyns

10 €

Voor onze groep KanActief Pellenberg

06/09/2019

SCHROEVEN WILLY

10 €

06/09/2019

Patrick De Smet

40 €

30/08/2019

Patrick Vendelmans

40 €

Voor ons Ma, Joosen Joanna !

30/08/2019

Sonja Rens

10 €

Voir tout

Laisser un message de soutien

Voir tout

Aujourd’hui, une femme sur trois et un homme sur quatre sont touchés par le cancer avant leur 75ème anniversaire. C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer lutte pour augmenter les chances de guérison par la recherche, diminuer les risques de cancer par la prévention et améliorer la qualité de vie des personnes touchées, avant et après la maladie par un soutien social.